Musikens historia

Musik är något som troligtvis har funnits i alla tider och man vet inte riktigt vad det är bra för ur en evolutionär synpunkt förutom att underhålla. Men kanske är det för oss människor en förutsättning för att leva, för vad vore egentligen livet utan musik? Troligtvis mycket, mycket tråkigare.

Arkeologer har hittat fynd som troligtvis har använts som instrument redan av paleolitiska bosättningar, alltså bosättningar som levde under äldre stenåldern. Man har bland annat hittat flöjter och ben samt räfflade ben som troligtvis har använts som skrapinstrument, det vill säga att ljudet har framställts genom att man har skrapat på benet.

Redan i de tidigaste kulturerna verkar musiken ha spelat en viktig roll. I det antika grekland var episka dikter och så kallade dithyramber ett vanligt inslag och i Mesopotamien framfördes det och skrevs ner hymner som användes i religiösa sammanhang. Dessutom har man hittat dokument som har använts som instruktioner vid exempelvis stämning av olika stränginstrument såsom harpa och lyra.

Den västerländska konstmusikens historia är starkt influerad av grekisk och arabisk musik och ett viktigt inslag i musikens framväxt har varit inom kyrkan. Där har sången alltid varit ett viktigt inslag vid religiösa sammanhang vid exempelvis bedjan och begravningar.

Under renässansen växte den typiskt klassiska musiken fram och stora namn som fortfarande är kända över hela världen producerade musik såsom Bach, Vivaldi och Beethoven.

Det har alltid varit typiskt under musikens historia att den har förändrats genom åren vilket inte minst kan märkas bara de senaste årtiondena i västvärlden. Det är exempelvis en stor skillnad mellan den musik som finns idag och den musik som fanns på 1970-talet. I många kulturer vill man dock bevara sin musik och i Sverige finns det fortfarande många sammanhang där typisk svensk folkmusik framförs. Den är dock inte speciellt gammal om man ser till musikens historia genom åren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *